کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارمنستان 92 شرکت کرده است.