شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سال 1391 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است .

 

کبیر پانل در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 91 شرکت کرده است.

جناب آقای صراف نژاد