شرکت کبیر پانل با حضور موفق خود در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران سال 1396 در جهت معرفی محصولات خود اقدام نمود و حضور بسیار موثر و پر رنگی در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران داشته است .

جناب آقای صراف نژاد